Referinte bibliografice
"Dobrogia în pragul veacului al XX-lea", autor cãpitan M. D. Ionescu, membru al Societãtii Regale de Geografie, editura Socec, colectie Biblioteca Nationalã a României, anul 1904;
"Marile migratii din estul si sud-estul Europei în secolele IX-XIII", autor Victor Spinei, editura tInstitutul Europeant, Iasi, anul 1999, ISBN 973-586-166-6, pag. 311;
"Emigrãri românesti din Transilvania în secolele XIII-XX", autor Stefan Metes, editura Stiintificã si Enciclopedicã, Bucuresti, România, anul 1971, pag. 342, 347;
"Portul popular din zona Branului", autor Cornel Irimie, editura Meridiane, Bucuresti, România, anul 1960;
"Dictionar ucrainean-român", colectiv, editura Didacticã si Pedagogicã (Bucuresti, România) - editura Alexandru cel Bun (Cernãuti -Ucraina), anul ?, ISBN 973-30-4119-x;
"Dictionar rus-român", Gosudarstvennie Izdatelstvo Inostranîh i Nationalnîh Slavarei, Moscova, URSS, anul 1954, pag. 288;
"Muntii Mãcin", Colectia "Muntii nostri" nr. 41, autor Mihail Gabriel Albotã, anul 1987;
"Atlas turistic rutier", colectiv, editura Flomarco, BucureSti, România, anul 1993, ISBN 973-96135-1-9;