Cercetãri în cartea funciarã
de Cazacioc Ion (3 iulie 1984)

Nota: cercetãri în arhiva primãriei Hamcearca;

Hristache Cazacioc, 6 ha si Simion Cazacioc (bunicul), 7 ha, împroprietãriti la 6 martie 1889, dosar no. 317. Cine este Hristache Cazacioc?
Ivan Cazaciocu (si nu Cazacioc) apare si el cu 4 ha, tot în 1889. Cine este?
Cristan Cazacioc împroprietãrit cu 3 1/2 ha teren arabil.
Petre G. Cazacioc, împroprietãrit [cu, T.C.] 2 1/2 ha.
Vasile Cazac (si nu Cazacioc). Cine este?
Filimon Cazacioc. Cine este? Apare pe un tabel din 1922.
Nichita Cazacioc (unchi, frate cu bunicul) apare împroprietãrit în 1922.
Vasile Cazacioc. Cine este?